Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Čistý štit

Čistý štít strany PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

V médiách, ale i medzi ľuďmi, sa čoraz viac diskutuje o nových politických stranách a ich význame v politickom spektre. Politológovia tvrdia, že malé a novovzniknuté strany môžu poriadne zamiešať karty volebných výsledkov, zabehnuté strany sa zasa obávajú konkurencie. Dôležitým faktom zostáva, že nové strany, akou je PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, majú záujem a snahu niečo zmeniť. S rovnakým cieľom sme vznikli aj my a veríme, že náš volebný program osloví voliča natoľko, aby sa odbremenil od zaužívaných strán a začal vnímať výhody, ktoré so sebou naša strana prináša.

Najväčšou devízou novovzniknutých strán je ich čistá politická minulosť. V praxi to znamená, že za sebou nemajú žiadne kauzy, korupciu, kupovanie poslancov či sporné tendre. Rovnako to je aj so stranou PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ. S pôsobenia doterajších politických hnutí sme sa poučili – už nechceme politickú kultúru, akú nám dnes oni dávajú. Rovnako, ako vám, občanom, sa nám totiž správanie, činy a zastupovanie našich záujmov politikmi, akých tu máme dnes, nepáči. Prečo by sme sa mali naďalej pozerať, ako míňajú a ľahko vážne narábajú s našimi peniazmi bez nášho súhlasu? Nie sme skupinka vyvolencov, nie sme jedineční, netvrdíme, že jediní vieme ako na to. Vieme len, že chceme robiť veci inak, chceme ich robiť korektne, bez káuz a tak, aby nad nami vždy stálo právo. Právo, ktoré musí byť vymožiteľné a ktorého vymožiteľnosť presadíme. Nech už pôjde o ľudí, alebo o nás, politikov, právo nad nami musí stáť, pretože sme si všetci rovní.

Prečo je v týchto voľbách dôležité rozhodnúť sa inak? Myslíme si, že mnoho ľudí je nespokojných, Dokazujú to aj aktuálne protesty, dokazuje to neprajná hospodárska situácia v štáte. Stará politická garnitúra už zrejme neprinesie nič nové, má zabehnuté chodníčky a cestičky, ktorými pôjde. Kontakty a sľúbené záväzky sa už len tak nemôžu zahodiť bokom. Politickí funkcionári tvrdia, že nové strany nemajú skúsenosti s vedením štátu. No aké skúsenosti majú oni? S rozkrádaním, tunelovaním a diskutabilným privatizovaním? So zadlžovaním, zvyšovaním deficitu a znižovaním životnej úrovne? Áno.

Preto vám ponúkame alternatívu s čistím štítom, ktorá má riešenie. Riešenie v podobe efektívne fungujúceho politického programu, ktorého model úspešne funguje aj v iných vyspelých krajinách. Strana PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ si zakladá na svojich členoch, politicky čistých ľuďoch. Sme strana ktorá zjednotila rozumné ciele, ale najmä rozumných ľudí. Sme za to, aby sa v politickom živote presadzoval stranícky princíp. Znamená navrátiť dôveru politike a samotným politikom spoločne s každým, kto prejaví záujem spolupodieľať sa na riadení vecí verejných. Ktokoľvek z občanov môže s nami riešiť problémy spoločnosti. A to je princíp kontroly, ktorý by sme chceli dať do rúk vám, občanom. Držte nad nami kontrolnú ruku tým, že sa na riadení štátu budete podieľať aj vy!

Čo navrhujeme? Strana PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ usiluje o otvorenú spravodlivú spoločnosť bez ohľadu na príslušnosť k národnosti, vierovyznaniu, rasového alebo etnického pôvodu, rodinného alebo sociálneho stavu, pohlavia a sexuálnej orientácie, veku, zdravotného stavu. Chceme presadzovať solidaritu v prípadoch, kde je potrebná a odstrániť zneužívanie solidárneho systému pomocí a výhod v prípadoch kde je solidarita zneužívaná. V oblasti ekonomiky plánujeme presadzovať efektívne a konkrétne opatrenia na odvrátenie štátneho bankrotu Slovenskej republiky a vyviesť Slovenskú republiku z hospodárskej, právnej, politickej a morálnej krízy. Ako? Cestou sebestačnosti Slovenska. Navrhujeme zabezpečovať energetickú a potravinovú sebestačnosť krajiny cez podporu poľnohospodárom. Cieľom je presadzovať ekonomickú a politickú suverenitu a tradičné morálne hodnoty, jazykovú a kultúrnu identitu Slovenska ako otvorenej občianskej spoločnosti. Budeme sa vytrvalo snažiť o zabezpečenie podmienok pre trvalo udržateľný ekonomický rozvoj, rast ekonomiky na základe trhových mechanizmov a odstraňovaní kontraproduktívnych bariér v slobodnom podnikaní. V takýchto podmienkach vidíme jedinú trvalú cestu k zvyšovaniu životnej úrovne občanov Slovenska. Strana Právo a spravodlivosť bude presadzovať reálny prístup k naliehavým sociálnym otázkam spoločnosti. Usilujeme o ich riešenie a spájame ho s rozvojom ekonomiky. Pre zlepšenie a zvýšenie životnej úrovne sa chceme taktiež zameriavať na podporu rozvoja znalostnej ekonomiky, rozvoj regiónov, podnecovanie inovatívnosti, rozvoj vedy a techniky v záujme vylepšovania podnikateľského prostredia garantujúceho zvyšovanie zamestnanosti a napĺňanie fondov zdravotného a sociálneho poistenia. V neposlednom rade bude našou prioritou výrazné zníženie všetkých daní, poplatkov, odvodov, výrazná podpora investičným stimulom, zvyšovanie dopravnej obslužnosti štátu a budovanie protipovodňových stavieb a opatrení proti klimatickým zmenám. Na našej internetovej stránke vedieme anketu akú daň z pridanej hodnoty chcete vy, občania, na potraviny. Vyjadrite sa v nej aj vy a pomôžte nám naplniť hodnoty a ciele, ktoré sú našimi prioritami. Našou prioritou je spokojnosť občanov a vyrovnaná spoločnosť, nie naše osobné záujmy a potreby. A preto máme a vždy budeme mať čistý štít, ktorý sa odplatí podporiť!

Redakcia novín Právo A Spravodlivosť
Nitrianska 119
940 01 Nové Zámky
0911122441
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Naše myšlienky

 • Vrátiť dôveru politike,
  politikom a spoločne
  s každým, kto prejaví
  záujem spolupodieľať sa
  na riadení veci verejných.
  Znížiť mieru nespravodlivosti,
  ktorú pociťujú jednotlivci.
  Zabezpečiť nasledujúcim
  generáciám perspektívu.

Niečo

Niečo