Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Nerobme z učiteľov žobrákov!

Hovorí sa, že škola je druhým domovom a odrazovým mostíkom do budúcnosti pre každého mladého človeka. Naše školstvo však poskytuje nekvalitné a často aj nepotrebné vzdelanie, ktoré spôsobuje predlžovanie radov pri čakaní na sociálne dávky.

Slovensko podľa odborníkov patrí z dlhodobého pohľadu ku krajinám, ktoré majú najvyšší hospodársky rast v eurozóne. Títo odborníci sa však taktiež zhodujú aj v tom, že dôvody tohto rastu sú najmä nízke mzdy pracujúcich a nízke dane pre zahraničných investorov. Z toho môžeme odvodiť, že „prednosťou“ Slovenska sú pracovití ľudia, ktorým nevadí, že sú neadekvátne platení. Jediným spôsobom, ako tomuto neudržateľnému trendu zabrániť je lepšie vzdelanie pre našich občanov. Slovensko nemôže byť lacnou montážnou dielňou pre bohatých investorov, ktorí toto vzdelanie a „know-how“ majú. Chceme byť krajinou vzdelaných ľudí, ktorí okrem pracovitosti majú aj vedomosti a sami vedia, ako riadiť podnik a dať prácu iným ľuďom.

Človek nemusí situáciu v školstve sledovať veľmi dlho, aby si všimol, že absolútne nefunguje a poškodenými sú ako učitelia tak aj žiaci. Tomuto problému sa už venovalo niekoľko ministrov ľavých aj pravých vlád, žiaľ bez úspechu. Pritom netreba tak veľa, stačí pozorne počúvať sťažnosti samotných pedagógov. Tí v tomto systéme dlhé roky pracujú a vedia, ktoré pravidlá sú nastavené zle a ako ich zmeniť. Strana PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ nechce ignorovať hlas učiteľa a nesúhlasí s opatreniami politikov, ktorí toto povolanie položili na lopatky. Dnes sa už pomaly z vychovávateľov a mentorov našich detí stávajú žobráci, ktorí sú sociálne fackovaní a musia prosiť o každé drobné.

Strana PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ chce zmeniť nefungujúci systém financovania školstva, dať učiteľom adekvátne odmeny za ich prácu a zabezpečiť podmienky pre ich profesijný rast. Dnes je toto, kedysi vážené, povolanie zatracované ako finančne neatraktívne a psychicky náročné a čoraz viac kvalitných zamestnancov odchádza do iných odvetví. Presaďme spolu s pedagógmi motivujúce platy, ktoré zhodnotia ich vzdelanie, kariérne úspechy aj prípadné náročné pracovné prostredie. Práca sa pre nich nekončí po príchode domov a chceme to zohľadniť pri finančných odmenách. Veľmi dobre si uvedomujeme aj čoraz ťažšie zvládnuteľných mladých ľudí, ktorí plnia školské lavice. Učiteľ, ktorý pracuje s neprispôsobivými žiakmi na školách v problémových oblastiach, musí byť dostatočne finančne motivovaný a chránený. Dôvod jeho rozhodnutia vzdelávať iných nemôže byť len ten, že inú robotu si aj tak nenájde.

Nezabúdame ani na našich študentov. Kvalita ich vzdelania je ohrozená zo strany psychicky vyčerpaných a slabo motivovaných učiteľov ako aj nevyhovujúcim ekonomickým zabezpečením. V našej strane sú aj študenti vysokých škôl a tak nám nie sú cudzie problémy, ktoré zažíva mladý človek počas svojho štúdia. Zlá doprava, internátne ubytovanie ako z hororu, staré nevyhovujúce učebnice, na vysokej škole niekedy dostupné len pre pár vyvolených. PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ bude presadzovať zmenu modelu financovania študentov dochádzajúcich do iných miest. Rozdiel nákladov na bývanie "doma" a internátnym ubytovaním bude určený pevnou čiastkou, na základe štatistických údajov. Ten bude nastavený tak, aby mal študent zabezpečené slušné bývanie a normálnu stravu. Nechceme, aby mladí ľudia za štúdium „platili“ v podobe prechladnutí počas zimných mesiacov vďaka slabému zatepleniu. A radi by sme upozornili, že majú nárok aspoň na jedno fungujúce WC.

Systém výberu a schvaľovania učebníc ma takisto viaceré nedostatky. Nedávna kauza „Planéty vedomostí“ prezentovaná istým slovenským týždenníkom ukazuje, že aj v školstve sa s peniazmi narába neefektívne. Spôsob výberu a schvaľovania učebníc potrebuje zmenu, tak, aby knihy odzrkadľovali reálnu potrebu teórie a praxe. Učitelia dnes radšej učia z vlastných poznámok alebo niekoľkých učebníc naraz, aby vôbec mohli naplniť učebné osnovy. Vnímame aj akútny nedostatok dobrých študijných materiálov na vysokých školách, a učí sa často zo zastaraných publikácií. Tie je veľmi ťažké zohnať v obchodoch a študenti si ich musia požičiavať. Preto plánujeme zabezpečiť využívanie moderných a ľahko dostupných elektronických učebníc pre každého.

Veľmi nás trápi aj prehlbujúca sa priepasť medzi žiakmi a učiteľmi, ktorá nevytvára dobré prostredie na vzdelávanie. Chceme podporiť ich vzájomný dialóg, aby sa zvýraznila výchovná stránka vzdelávania. Budeme sa venovať zlepšeniu sociálnych vzťahov na školách, boju proti šikane a budovaniu národného povedomia mladých ľudí. Bohužiaľ národná hrdosť sa v našej spoločnosti vníma čoraz viac negatívne. Ani sa tomu nečudujem, keď národné záujmy obhajujú zlodeji z SNS. V strane PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ si však myslíme, že len uvedomelí občania, hrdí na svoju krajinu sú budúcnosťou pre tento štát. Veď ako môže niekto zveľaďovať zem, ktorú si neváži? Preto chceme zaviesť výchovu k vlastenectvu, ako aj právne vzdelávanie na základných školách, aby nasledujúce generácie Slovákov boli hrdými a sebavedomými občanmi tejto republiky.

Naše školstvo sa dlhodobo nachádza v úpadku a bude trvať niekoľko rokov, kým sa z neho dostane. Bývali ministri – darmožráči nedostatočne reflektovali požiadavky pedagogickej obce, čo sa nepriaznivo odrazilo na úrovni vzdelania občanov. Spoločne to však môžeme zmeniť.

http://www.pravoaspravodlivost.sk

http://www.facebook.com/STRANAPRAVOASPRAVODLIVOST

 • Napísal: Super User
 • Prečítané: 1369x

Dehonestované právo

Dehonestované právo a právny systém Je potrebné uvedomiť si, v akom bezprávnom štáte žijeme. Ešte stále súčasná garnitúra, a teda šéfka ministerstva spravodlivosti, Lucia Žitňanská, sa síce snažila stransparentniť a sprehľadniť rozhodnutia sudcov tak, aby sme videli do ich kancelárií, no za svoje krátke funkčné obdobie nestihla všetko.

Snažila sa tiež o skrátenie súdnych konaní a o odpolitizovanie súdnictva mnohými žalobami, ktoré putovali smerom na predsedu Najvyššieho súdu. Vyslúžila si za to mnohé urážky a dehonestujúce slová, no nezdá sa, že by ju nejako zasiahli. Zdá sa, že tu predsa len bola snaha o zmenu, aj keď zo strany, ktorá je prehnitá korupciou a korupciou dosahuje svoje opovrhnutiahodné ciele špinavými praktikami. Ako je potom možné veriť slovám a skutkom jej podpredsedníčky v kresle inštitúcie spravodlivosti? Len ťažko.

Práve preto chcem poukázať na pretrvávajúcu zlú situáciu v súdnictve a na nedôveru ľudí v rezorte spravodlivosti. Podľa prieskumov občania Slovenska nielenže nedôverujú v spravodlivé, nezávislé a rýchle súdne procesy, ale aj nedôverujú štátu a jeho zástupcom. Toto je presne to, čo chceme na základe našich riešené, riešení strany PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ zmeniť. Chceme prinavrátiť dôveru vám, občanom, v súdnictvo a v spravodlivé súdne procesy pomocou právnych noriem, ktoré budú vymožiteľné pre každého občana bez zdĺhavých súdnych prieťahov.

Podľa štatistík je súčasná doba čakania na rozhodnutie súdov približne dva až tri roky. Za tento čas môže byť súdne konanie spolitizované či inak ovplyvnené. Za tento čas sa návrh alebo žaloba, ktorú sme podali na súd, môže vo vzťahu k nám úplne zmeniť. Nielen jej skutková podstata, ale i náš názor na ňu. Okolnosti, za ktorých sme ju podávali, nemusia byť rovnaké, ako tie, za akých súd dospeje k jej rozhodnutiu. Vezmime si napríklad susedský spor ohrozujúci slobodu nášho bývania sťažujúci nám pokojné domáce prostredie. Rozhodneme sa s ním niečo spraviť a zažalujeme svojho neúnosného suseda v staršom veku. Kým súd dospeje k rozhodnutiu, sused tu už nie je medzi nami, a súd môže zastaviť konanie, takže sa spravodlivého rozhodnutia v náš prospech nikdy nemusíme nedočkať.

Pridlhé súdne konanie, ktoré sú ľudsky neúnosné a výsmešné pre každého občana, sú len jedným z mála problémov súčasnej „spravodlivej“ spoločnosti. Problémom je aj vymožiteľnosť práva respektíve právna nespravodlivosť. Súčasné právne normy sú vytvorené tak, že vyhovujú skupine mocných a vyvolených. Sú vytvorené pre tých, ktorí majú financie na dobrých právnikov alebo účtovníkov a vedia sa tak vyhnúť mnohým pravidlám, ktoré sa nás, bežných občanov Slovenska dotýkajú a sú vymožiteľné. Naozaj, skúsme sa pozrieť na tých, ktorí sa vozia na drahých autách a ostatný občania sa na nich pozerajú zo zastávky MHD. Česť tým výnimkám, ktoré si tieto peniaze zarobili tvrdou prácou, no na Slovensku je to prakticky nemožné. Pozrime sa na to, ako k týmto drahým autám prišli. Sú povolaním napríklad podnikatelia a majú šikovného a prešpekulovaného účtovníka. Ten im umožní také manipulácie s daňami a odvodovým systémom, že do štátnej kasy nemusia platiť ani euro. Tieto peniaze im teda zostávajú ako čistý zárobkový zisk, a verte, že v takýchto prípadoch nejde o nízke sumy. Však keď majú na také autá...

Ďalším prípadom môže byť súdne konanie, kde si bohatý človek môže dovoliť dobrého právnika. Súd vyhrá nespravodlivo, je evidentné, že pravda nebola na jeho strane, no šikovný právnik je schopný nájsť, ako sa vraví, skulinky v práve, a tým dosiahnuť víťazstvo na súde. Ak sa potom dovolávate spravodlivosti a pravdy, nedočkáte sa. Prečo? Pretože tento právnik vyhral súd pre svojho klienta na základe „litery zákona“ - znenia práva. Problém nie je v tom, že právne normy a zákony sú postavené tak, aby ich spomínaní
– vyvolení či solventní, mohli pomocou kvalitných zástupcov vyhrať a otočiť vo svoj prospech, ale v tom, že sudcovnia rozhodujú bez kontroly. Jednoducho povedané, zákony sú vytvorené pre menšinu a dovolávať sa spravodlivosti je zbytočné.

Preto navrhujeme zásadné zmeny v súdnictve a v rezorte spravodlivosti, a to zmenou zakotvenou v ústave. Základnými východiskami programu strany PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ sú právny štát, presadzovanie princípov práva a spravodlivosti, slobody a demokracie zakotvených v Ústave Slovenskej republiky vo všetkých oblastiach života. Strana bude usilovať o otvorenú a spravodlivú spoločnosť bez ohľadu na príslušnosť k národnosti, vierovyznaniu, rasového alebo etnického pôvodu, rodinného alebo sociálneho stavu, pohlavia a sexuálnej orientácie, veku, zdravotného stavu. Máme v úmysle presadzovať také právne normy a ich bezpodmienečnú vymožiteľnosť, ktoré budú zabezpečovať spravodlivosť vo všetkých sférach života bez rozdielu pre každého občana a súčasne budú zabezpečovať jeho ochranu pred bezprávím a svojvôľou nech by ju páchal ktokoľvek. V prvom rade chceme vám, občanom, prinavrátiť dôveru v politiku, právo a spravodlivosť, a to tak, že obmedzíme právomoci v rámci poslaneckej, ako i sudcovskej imunity. Prioritou pre nás bude výrazné skrátenie súdnych konaní a skvalitnenie súdnych procesov. Chceme presadzovať solidaritu v prípadoch kde je potrebná a odstrániť zneužívanie solidárneho systému pomocí a výhod v prípadoch kde je solidarita zneužívaná.

Našim základom, základom strany PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ je, aby bolo právo záväzné pre všetkých. Nad právom nesmie stáť nikto, ani mocní, ani vyvolení!

http://www.pravoaspravodlivost.sk

http://www.facebook.com/STRANAPRAVOASPRAVODLIVOST

 • Napísal: Super User
 • Prečítané: 1405x

Tvoríme nové generácie nezamestnateľných Rómov,a ešte za to platíme

Rómovia tvoria najpočetnejšiu etnickú menšinu v Slovenskej republike, podľa kvalifikovaných odhadov približne 8% populácie. Ako vyplýva zo sociografického mappingu Úradu vlády SR, 40% Rómov a Rómiek žije v separovaných alebo segregovaných oblastiach. Toto ich systematicky znevýhodňuje a prehlbuje ich marginalizáciu. Slovenská republika týmto spôsobom stráca potenciál početne veľkej skupiny obyvateľstva, podľa ekonomických odhadov zapríčiňuje prepad až 7 % HDP, a do budúcnosti bude, v prípade, že ostane bez riešenia, len narastať.

Výsledkom postupného spoločenského prepadu rómskych komunít, vychádzajúceho z historicky znevýhodneného postavenia príslušníkov tejto menšiny, je obmedzenie a strata sociálnych sietí mimo svoju komunitu, možností zamestnania, extrémna chudoba a ňou podmienený uzavretý kruh patologického správania. Sprevádzajúce sociálne fenomény, ako majetková kriminalita, predstavujú v súčasnosti obrovský problém v spolužití s väčšinovým obyvateľstvom. Napätie medzi jednotlivými komunitami narastá, a rovnako rastie i počet rasovo motivovaných násilných trestných činov.

Túto situáciu je nevyhnutné začať okamžite riešiť. Strana Právo a spravodlivosť sa opiera o vedomosti a skúsenosti svojich kandidátov, medzi ktorými sú aj zástupcovia rómskeho etnika, a preto prináša konkrétne riešenia:

1. Desegregácia rómskych detí v školstve, opatrenia na začleňovanie a udržanie detí v systéme normálneho školstva

Efektom segregovania rómskych detí je tvorba už tretej generácie Rómov, ktorí dosiahnu slabé vzdelanie na základnom a strednom stupni. To priamo spôsobuje takmer nulovú účasť Rómov na vyššom vzdelávaní a z toho plynúce limitované možnosti pracovného uplatnenia, nakoľko v súčasnosti trh práce nedokáže absorbovať také obrovské množstvo nekvalifikovanej pracovnej sily. Tak sa vytvárajú celé generácie nezamestnaných a nezamestnateľných Rómov a Rómiek odkázaných na sociálne dávky. Segregáciou rómskych detí Slovenská Republika riskuje nielen armádu nezamestnaných, ale i súdne procesy po vzore prípadu D.H. vs. Česká Republika, kde Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prospech Rómskych navrhovateľov a prisúdil im finančné odškodnenie vo výške 72 000 eur za nesprávne zaradenie do špeciálnych škôl. Prvým prípadom tohto typu na Slovensku je odsúdenie školy v Šarišských Michaľanoch.

Riešením je zabezpečenie riadneho predškolského vzdelávania pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Odstránili by sa tak rozdielne štartovacie čiary pre deti zo znevýhodneného prostredia.
-zvýšenie inkluzívnosti vzdelávacieho systému, limitácia rozdeľovania žiakov podľa prospechu a zabezpečenie vzdelávania rómskych žiakov a detí zo znevýhodneného prostredia na rovnakej úrovni, spoločne s ostatnými žiakmi
-vytvorenie mechanizmov podpory žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v bežnom školstve formou osvedčeného programu asistentov učiteľa, ktorí napr. ovládajú rómsky jazyk;
-nastavením správnych finančných stimulov a riadnym financovaním, aby bola možná individuálna práca so žiakmi i s rodinou
-zlepšenie motivácie, školských výsledkov a dochádzky detí v základnom vzdelávaní a zvýšená podpora prechodu na stredné školy, podpora cieleného kariérneho poradenstva pre deti zo znevýhodneného prostredia (napr. rodín dlhodobo nezamestnaných).

2. Zvyšovanie zamestnanosti, komplexný rozvoj regiónov

V roku 2011 bola na Slovensku priemerná miera nezamestnanosti 14,5%. Rómovia tvoria približne 8% populácie vrátane detí. Na Slovensku je teda objektívny nedostatok pracovných príležitostí, no z vyššie menovaných dôvodov majú Rómovia nepomerne menšie šance zamestnať sa.

Skracovanie dávok v hmotnej núdzi postihuje najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva: dlhodobo nezamestnaných, najchudobnejších, a tých s najmenšími možnosťami uplatnenia sa. V konečnom dôsledku sú však najväčšou obeťou deti, keďže tie závisia od príjmu a možností rodičov v situácií, keď 40% domácností uvádza, že niekoľko dní do mesiaca trpí hladom. Výsledkom skracovania dávok teda bude nevyhnutne zvýšená kriminalita (zaobstaranie základného prežitia), ešte väčšie prehĺbenie vylúčenia a nárast sociálneho napätia, z čoho plynie reálne riziko násilností. Riešením situácie je vytvárať pracovné možnosti so zreteľom na menej rozvinuté regióny, a tým vytvárať možnosti, aby čo najmenej ľudí bolo odkázaných na dávku v hmotnej núdzi s ohľadom na MRK

-zvyšovať zamestnanosť príslušníkov MRK okrem iného prostredníctvom medzitrhu práce na podporu prechodu znevýhodnených uchádzačov a podporou sociálnych podnikov
-zreálniť hodnotu výšky životného minima tak, aby odzrkadľovala náklady na slušný život
-vytvárať vzdelávacie programy pre dlhodobo nezamestnatných, pracovať s deťmi z rodín dlhodobo nezamestnaných rodičov
-rozšíriť systém vyrovnávacích opatrení na trhu práce
-nastaviť komplex stimulov pre zamestnávateľov

3. Komplexná práca s celými komunitami
- terénna sociálna a komunitná práca

V súčasnosti však na Slovensku funguje iba 8 terénnych sociálnych alebo komunitných centier, pričom počet osád presahuje 160.

Riešením situácie je zvýšiť počet takýchto centier a zabezpečiť ich dlhodobé efektívne fungovanie tak, aby pokrývali a zabezpečovali služby pre najširší možný počet osád

-zadefinovať a nastaviť kritériá pre TSP a KC a ich naviazanie na štátny rozpočet;
-posilniť sociálne kurátorstvo a sociálnu prácu s rodinami cez odbory rodiny na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny; sociálna práca má o.i. veľký dosah na predchádzanie záškoláctva, zlepšovania rodinnej starostlivosti o deti a ďalších problémov.

4. Bytová politika a dôsledná urbánna politika
- postupné rozbíjanie a integrácia osád a separovaných častí obcí

Hlavným dôvodom problematického prístupu vylúčených Rómov k vzdelaniu, zamestnaniu a sociálnym sieťam je nevyhovujúce prostredie a fyzická vzdialenosť od obcí, ktorých sú súčasťou. V hrubých číslach takmer 81% rómskych osídlení (približne 160 osád) nemá kanalizáciu; plyn je nedostupný pre približne 59% osídlení; vodovod je nedostupný pre 37% osídlení a takmer 20% osídlení nemá asfaltovú cestu.

Riešenín situácie je legalizácia tzv. čiernych stavieb (približne 1/3 obydlí v týchto osídleniach je nelegálna), alebo, v nevyhnutných prípadoch, ich odstránenie s poskytnutím náhradného bývania (väčšina obydlí nespĺňa štandard primeraného bývania) a umožnenie vysporiadania pozemkov za účelom výstavby nájomných bytov.
-zefektívniť príspevok na bývanie, viazaný nielen na dávku v hmotnej núdzi, ale i na reálne náklady na bývanie tak, aby umožňoval mobilitu za prácou (napr. po vzore ČR);
-rozvíjať verejné politiky bývania a programy výstavby obecných nájomných bytov a bytov nižšieho štandardu; podporovať obce, ktoré budú uskutočnovať tieto programy s integračným zameraním.
-zabezpečenie zahrnutia neformálnych osád do územných plánov obcí, a tým podmieniť povinnosť obce investovať do infraštruktúry a komplexného rozvoja osady;
-chrániť znevýhodnené skupiny obyvateľstva pred núteným vysťahovaním.

5. Ochrana zdravia

Zlé životné podmienky v segregovaných rómskych osadách, ekologická rizikovosť prostredia, nízke zdravotné povedomie, nedostatočná výživa, zhoršená reálna dostupnosť k zdravotnej starostlivosti ako dôsledok nedostatku financií i odmietaním zo strany zdravotníckeho personálu, sa podpisujú na horšom zdravotnom stave. Časté sú infekčné ochorenia ako hepatitída, bacilárna dyzentéria, infekcie dýchacích ciest, z nedostatku hygieny pramení aj častý svrab a pedikulóza (zavšivavenie). Rizikom je nižšia zaočkovanosť i vyššia genetická záťaž s vysokým výskytom vrodených ochorení. Podľa niektorých zdrojov dosahuje detská úmrtnosť rómskej populácie až 18% oproti 14,6% celoslovenského priemeru.

Horší zdravotný stav sa podpisuje ako pod horšou možnosťou pracovného uplatnenia, tak i a pod nemožnosťou sociálnych kontaktov z väčšinovou obcou. Reálne riziko infekčnej nákazy často znemožňuje riadnu dochádzku rómskych detí do bežných škôl, keďže rodičia majoritných detí odmietajú zapisovať svoje deti do škôl s rómskymi deťmi zo strachu pred pedikulózou a iných typmi infekčných ochorení rozšírených v osadách. To má za následok ďalšie celkové zhoršenie situácie, ako vysvetľujeme vyššie.

Riešenín situácie je
-zlepšiť reálnu dostupnosť zdravotnej starostlivosti a skvalitniť hygienu v osadách (súvisí s infraštruktúrou, viď. bod 4), vo vidieckych oblastiach a mestských koncentráciách
-pomocou komunitných pracovníkov a zdravotných asistentov z rómskych komunít realizovať osvetové aktivity a zvýšiť povedomie o zdravotnej starostlivosti, reprodukčnom zdraví, výchove k rodičovstvu, prevencii drogových závislostí a o zdravom životnom štýle.

6. Dôsledná implementácia stratégie a koordinovaný prístup všetkých zložiek štátnej správy

Téme sociálneho vylúčenia a diskriminácie Rómov sa musia venovať prierezovo všetky relevantné rezorty, a integrácia MRK by mala figurovať ako horizontálna priorita.
-obrat k investičnému chápaniu programov sociálnej inklúzie a prioritizácia týchto výdavkov vo verejných rozpočtoch;
-jasné definovanie roly, zodpovednosti a úloh pre jednotlivé ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy; definovanie formy spolupráce a participácie samosprávy, akademickej obce a mimovládnych organizácií;
-efektívna spolupráca medzirezortných skupín, vytvorenie pracovných skupín s participáciou odborníkov v špecifických oblastiach.

7. Dôraz na rolu majority

Profilácia problémov, ktorým Rómovia čelia, ako etnického problému, ktorí si spôsobili sami, a sami si majú pomôcť, vedie k úplnému podceneniu problematiky, a tým takmer k nemožnosti riešenia. Problém sociálneho vylúčenia je priamo úmerný sociálnemu dištancu, predsudkom, diskriminácii, odmietaniu inkluzívnych programov, a teda prístupu väčšinovej spoločnosti. Preto je kľúčová zmena v prístupe väčšiny spektrálne cez všetky socioekonomické či vekové vrstvy.

Riešením situácie je cieľavedomé ovplyvňovanie mienky od pedagogických pracovníkov, zamestnancov štátnej správy, zamestnancov zdravotníckych zariadení, policajného zboru, až po zamestnávateľov a širšiu verejnosť, m.i. systematickými, dlhodobými demýtizačnými kampaňami zacielenými na jednotlivé skupiny:
-Podpora facilitačných a mediačných riešení konfliktov a prevencia konfliktov v napätých oblastiach; vytváranie zmierovacích rád medzi kľúčovými zástupcami komunít na úrovni obcí.
-Vzdelávanie verejnosti v širších otázkach rómskej integrácie, jej aktérov, dôsledkov vylúčenia a možností riešení.
-Vytvorenie inštitucionálneho rámca pre efektívne predchádzanie diskriminácii a posilnenie činnosti inšpekčných orgánov v tejto veci. -Dôkladné vyšetrovanie a dôsledné stíhanie rasovo motivovaných trestných činov; odsudzovanie hanlivých protirómskych výrokov vo verejnej sfére zo strany najvyšších ústavných činiteľov.
-Boj proti tzv. „anticigánizmu“, vnímanie tohto fenoménu zo strany ústavných činiteľov, polície a súdov ako súčasti rasizmu, extrémizmu.

Treba zvoliť zmenu, pridajme sa k tomu! Voľte číslo 7! Viac informácií o našom programe, o našich kandidátoch, o konkrétnych riešeniach problémov, ktoré trápia nás všetkých, ako i o tom, ako sa môžete zapojiť nájdete na našom webe www.pravoaspravodlivost.sk

http://www.facebook.com/STRANAPRAVOASPRAVODLIVOST

 • Napísal: Super User
 • Prečítané: 2209x

Vzdelaný občan je základ vzdelanostnej ekonomiky

Dostupné školstvo pre každého

Vzdelaní občania sú budúcnosťou a rozumom tohto štátu. Tvoriť a budovať spoločnosť, ktorá je vzdelaná a rozhľadená, je základom dobre fungujúceho demokratického zoskupenia. Keďže vzdelanosť môžeme priamo tvoriť a ovplyvňovať, je na nás, ako nadstavíme školský systém tak, aby mal každý občan právo na vzdelanie. Mojim cieľom je ústavne zaručené právo na bezplatné vzdelávanie od základného, cez stredné až po vysokoškolské. Vytvorme spolu také školstvo, v ktorom je budúcnosť nášho štátu, kde vzdelaní ľudia sú jeho základným kameňom.

Vedomosti, chuť do učenia i pozitívny vzťah žiakov k predmetom závisí od prístupu pedagógov. Tí, ako dnes vidíme, sú demotivovaní súčasným spôsobom hodnotenia a podmienkami, v akých sú nútení pracovať. Politici si neuvedomujú ich dôležitosť a vplyv vo výchovno-vzdelávacom procese, podceňujú ich úlohu v edukačnom reťazci. Chceme preto vyzdvihnúť úlohu učiteľov v spoločnosti, zabezpečiť im rast a spoločenské postavenie, ktoré im právom patrí. Sme za to, aby boli učitelia adekvátne ohodnotení, aby bola dostatočne docenená ich práca a aby mali postavenie verejného činiteľa pri výkone svojej práce. Veď ako môže človek ťažko intelektuálne pracovať, odovzdávať vedomosti a vysvetľovať učivo deň za dňom bez akejkoľvek motivácie po zlepšení? Nejde len o finančné ohodnotenie, ide aj o správanie dnešných detí. Žiaci a študenti sú čoraz ťažšie zvládnuteľní, neraz úloha rodiča pripadá na pedagóga. Ten sa snaží mladú generáciu tvarovať k lepšiemu, vidieť v nej potenciál a budúci prospech pre spoločnosť. Psychicky vyčerpaní a finančne vyšťavený učiteľ predsa nemôže vychovávať a ovplyvňovať mladých jednotlivcov. Oceníme prácu pedagóga, zvýšime odmeňovanie všetkým výchovno-vzdelávacím pracovníkom a zabezpečíme postavenie verejného činiteľa učiteľom pri výkone povolania. Je potrebné aby učitelia pocítili, že spoločnosti a štátu na nich záleží, že ich sociálny status je vysoký. Výrazne treba pozdvihnúť finančné ohodnotenie učiteľov, vzhľadom na ich jedinečné postavenie a funkciu v spoločnosti. Treba dať vyššiu váhu tomuto segmentu pri spoločenskom oceňovaní práce.

Ako to chceme dosiahnuť? V prvom rade musíme špecifikovať potrebné opatrenia pre zabezpečenie reálneho naplnenia povinnosti absolvovať povinnú školskú dochádzku pre všetkých dotknutých občanov. Pred nedávnom sme mohli sledovať prípad segregácie žiakov základnej školy oddelením tried s rómskymi a nerómskymi deťmi. S takýmto zásahom do spoločnosti zásadne nesúhlasíme. Ak sa niekto chce a má záujem vzdelávať, má mať na výuku rovnaké podmienky ako jeho rovesník. A preto chceme zamedziť snahám o segregáciu ktorejkoľvek skupiny občanov v systéme školstva. Prinášame ojedinelú možnosť pre špecifické prípady dotknutých občanov, možnosť vzdelávania aj inou formou ako pravidelnou návštevou školských zariadení. Vytvoríme podmienky pre možnosť poskytnutia základného vzdelania aj inak. Sme za to, aby študentom v istých prípadoch, napríklad zo zdravotných dôvodov, mohla byť poskytnutá dĺžka štúdia aj nad štandardný rámec.

V oblasti vysokých škôl má strana naplánovaných množstvo zmien. Našim prvotným cieľom je nadstaviť rovnoprávne podmienky financovania štúdia na štátnych aj súkromných školách, jednoznačným stanovením limitov poskytovaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, a to na jedného reálneho študenta. Čo v praxi znamená, že budeme študentovi preplácať školné v jednotne stanovenej výške, a to bez ohľadu či bude študentom súkromnej alebo verejnej vysokej školy. Študenti, ktorí prichádzajú za vzdelaním z iných miest a potrebujú ubytovanie a slušnú strechu nad hlavou si v súčasnosti častokrát nedokážu sami uhrádzať náklady na internáty. My ponúkame celkom nový model, ktorý by študentovi umožnil čo najzhodnejšie životné podmienky, aké mal doma. Ako? Navrhujeme limitovať úhradu nákladov za ubytovanie do takej výšky, aby rozdiel nákladov na bývanie "doma" a internátnym ubytovaním bol určený pevnou čiastkou, na základe štatistických údajov.

V systéme vzdelávania sú veľmi podstatné učebné a vzdelávacie pomôcky. Učebnice sú užitočným materiálom pre žiakov, ktorý často nerozumejú výkladu učiva, poprípade im môžu doplniť vedomosti, ktoré sa kvôli dĺžke hodiny nestihnú v školských laviciach prebrať. Ako často sa vám, rodičom stalo, že ste nemali z čoho deťom dovysvetľovať učivo? Učebnice sú podstatným zdrojom informácií nielen pre deti, ale aj pre učiteľov, ktorý sa ich pri výklade učiva pridržiavajú. Školy sa dnes odvolávajú na nedostatok financií, a preto často chýbajú vzdelávacie materiály. My navrhujeme nový a moderný systém učebníc, ktorý bude šetrný aj voči životnému prostrediu. Plánujeme zabezpečiť používanie učebníc a didaktických pomôcok v elektronickej forme a vybaviť školy potrebným technickým zariadením, popri výraznom zlepšení prípravy a distribúcie učebníc.

Radi by sme povedali aj pár slov k obsahu súčasných vyučovacích hodín. Dnešná mládež akosi pozabudla na hodnoty vlastenectva a láske k vlastnému štátu. Navrhujeme preto zaviesť výchovu a vzdelávanie na školy a predmet výchovy k vlastenectvu, brannej zdatnosti a športu, rovnako tiež zaviesť právnu výchovu na základných školách, aby sa aj budúce generácie stávali hrdými občanmi tohto štátu! Viac o projekte vzdelávania www.pravoaspravodlivost.sk

http://www.pravoaspravodlivost.sk http://www.facebook.com/STRANAPRAVOASPRAVODLIVOST

 • Napísal: Super User
 • Prečítané: 11812x

Ďalšie riešenie aj nezamestnanosti

Čomu ako občania Slovenska vďačíme za takú vysokú nezamestnanosť? Odpoveď na túto otázku môžeme nájsť v období, keď sa na Slovensku začal rozvíjať „jedinečný“ kapitalizmus, ktorému v podstate môžeme vďačiť takmer za všetky hospodárske problémy. Už v roku 1989 sa smerovanie krajiny otočilo o 180 stupňov. Otázka je či k lepšiemu. Dôsledky sú dnes jasné: potravinová a energetická nesebestačnosť, trvalo nízke mzdy a vysoká nezamestnanosť, chátrajúce vzdelávanie, ekonomické otroctvo, zdanie slobody a iné. Odvrátenie tohto smerovania si vyžaduje v prvom rade zmenu politiky. Ako nato? Dovoľujem si povedať, že poznám riešenie!

Čomu ako občania Slovenska vďačíme za takú vysokú nezamestnanosť? Odpoveď na túto otázku môžeme nájsť v období, keď sa na Slovensku začal rozvíjať „jedinečný“ kapitalizmus, ktorému v podstate môžeme vďačiť takmer za všetky hospodárske problémy. Už v roku 1989 sa smerovanie krajiny otočilo o 180 stupňov. Otázka je či k lepšiemu. Dôsledky sú dnes jasné: potravinová a energetická nesebestačnosť, trvalo nízke mzdy a vysoká nezamestnanosť, chátrajúce vzdelávanie, ekonomické otroctvo, zdanie slobody a iné. Odvrátenie tohto smerovania si vyžaduje v prvom rade zmenu politiky. Ako nato? Dovoľujem si povedať, že poznám riešenie! Problém číslo jedna sú na Slovensku marginalizované skupiny, z 98% tvorené rómskou populáciou. Roky ich naša ekonomika živila a vyčleňovala. Štát sa pritom naoko snažil o ich neustále včleňovanie do spoločnosti. Podpora prerástla do takej miery, že jej nesmierne výhody si Rómovia uvedomujú až tak, že sa tohto systému nechcú vzdať, a to za nijakú cenu. Nečudo, veď „platená dovolenka“ je pre nich výhodnejšia ako mzda za prácu, ktorú im možno zamestnávateľ niekedy zaplatí. Riešenie Rómskeho problému neustálou podporou je viac neudržateľné, podobne ako v prípade priebežného dôchodkového systému. Pre súčasného Róma slovo práca neznamená možný spôsob sebarealizácie, ako si ho vysvetľuje majoritná spoločnosť, ale znamená isté utrpenie, smerujúce k seba likvidácii. Tento mýtus je v ich mysliach potrebné zmeniť. Vidím možné riešenie v podpore výstavby nízko štandardných bytov participáciou na ich výstavbe. Možno si poviete, že je to ľahkovážne rozhadzovanie štátnymi financiami, ale pravda je iná. Podstatné sú výsledky, teda hotové domy, na ktorých budú mať aspoň čiastočnú zásluhu, a tiež je pravdepodobnejšie, že takýto dom nezdevastujú navyše, budú ho vedieť aj samy udržiavať. Štátna podpora by spočívala v čiastočnej materiálnej podpore, maximálne do výšky 30%, pre pracujúcich Rómov. Vo vyplácaní sociálnych dávok je nevyhnutne zaviesť zásluhový nielen solidárny systém. Len ten kto do systému prispeje, môže od neho niečo očakávať. Aktivačne činnosti je potrené rozšíriť aj na výkon iných, ako len upratovacích prác v obciach. Riešením by mohla byť súčinnosť Rómov v rámci aktivačných prác s obecnými políciami. Riešenie zdanlivo jedno účelné však môže priniesť značne pozitívny výsledok. 1. Práca pre viac Rómov 2. Výchova k zodpovednosti samého pracovníka, ale aj celej komunity, v ktorej bude pôsobiť ako pozitívny vzor 3. Cieľom tohto systému je vytlačiť z Rómskych osád úžerníkov, najmä tým, že sa tento uzavretý systém podarí „otvoriť“, čo úžere značne znemožní fungovanie a nakoniec ju nový systém absolútne paralyzuje. Úžera a úžerníci sú hlavnými pôvodcami biedy Rómskeho etnika. Ďalším problémom, ktorý nastal po roku 1989, je postupná likvidácia domáceho poľnohospodárstva na báze vytláčania domácej produkcie z trhu, predovšetkým za pomoci veľkých koncernov, prevádzkujúcich hypermarkety a nesystémovými daňovými výhodami. Tie sprvoti spotrebiteľov lákali na úžasne nízke ceny, neskôr sa ukázalo že, všetko išlo na úkor kvality. Ako si možno málokto všimol, vedľajším efektom (pre zahraničie hlavným cieľom) bolo takmer úplne zlikvidovanie domáceho chovu a pestovania plodín. Tento dôsledok sa dnes prejavuje častým výskytom nekvalitných mäsových produktov na pultoch obchodov a tiež značným nedostatkom domácej zeleniny a ovocia. Po ďalšie, mäso zo zahraničných rýchlo chovov je síce možno o pár centov lacnejšie, ale zato obsahuje viac vody, čím rýchlejšie podlieha skaze. S dovážaným ovocím je to ešte horšie. Zberá sa nedozreté, aby cestou do cieľovej krajiny nezhnilo. Preto sa ale naň musia aplikovať toxické chemické látky, ktorými sa docieli jeho umelé dozretie, čo sa v prvom rade odráža na nízkom obsahu vitamínov a iných stopových prvkov. Toto ovocie nebude mať nikdy porovnateľné chuťové ani kvalitatívne vlastnosti, ako to, ktoré by dozrelo prirodzeným spôsobom. Postupná likvidácia poľnohospodárstva má svoj podiel aj na súčasnej vysokej nezamestnanosti. Slovensko bola tradične poľnohospodárska krajina. Aj keď sa súčasný priemysel môže javiť ako viac trendový, potreby trhu pre priemyselný tovar sa neustále menia, zatiaľ čo potreby na poľnohospodárske produkty ostávajú dlhodobo nemenné. Orientácia Slovenska na jediný druh tovaru, ktorými sú automobily, je veľmi riskantná, pretože je odkázaná výhradne na export a ak ten zlyhá, zlyhá aj celý systém a zároveň celá Slovenska ekonomika. Navyše zisk z tejto produkcie sa nereinvestuje do priemyslu ale sa vyváža. Výroba založená na kompletizácii komponentov je zároveň závislá na dodávateľských firmách zo zahraničia. Spomeniem krátky príklad, ktorý sa odohral v nedávnej minulosti, keď jednému z výrobcov chýbal nepodstatný komponent pre automobil, musel na niekoľko dní odstaviť celú prevádzku. Podobne je krititizované aj Fínsko, ktorého trh je orientovaný prevažne na výrobu mikroelektroniky. Avšak jeho personálny potenciál a vysoké školstvo je na neporovnateľne vyššej úrovni. A produkcia je zameraná na produkty s vysokou pridanou hodnotou.

Poľnohospodárstvo bude v budúcnosti musieť zvýšiť časť hospodárskeho príjmu. Iný spôsob, ako vyriešiť súčasný problém ťažko hľadať tak rýchlo. Vychádzajúc z nášho obrovského poľnohospodárskeho potenciálu, musím spomenúť aj ďalší môj cie, podporovať výstavbu ekologických elektrární. Napríklad bioplyn patrí k obnoviteľným prírodným zdrojom energie, produkuje ho živočíšna výroba a na rozdiel od dotovaných fotovoltaických elektrární nie je výroba elektriny z bioplynu závislá na intenzite slnečného žiarenia. Ako ekologické palivo môže okrem bioplynu slúžiť aj biomasa. Ďalším pozitívnym dôsledkom takejto ekologickej politiky je vznik nových pracovných miest, trvalé zníženie tvorby CO2 v porovnaní s tepelnými elektrárňami a zníženie rizika v porovnaní s jadrovými elektrárňami.

V tomto článku som sa snažil zhrnúť, čomu tiež a komu môžeme vďačiť mizernej hospodárskej situácii. Je to práve politická elita ktorá sa nezaujíma o pracujúcich. Je potrebné dosiahnuť reálnu zmenu k lepšiemu, snahou zabezpečiť vyššiu zamestnanosť, potravinovú a energetickú sebestačnosť, ako aj proekologické smerovanie našej – vašej krajiny.

 • Napísal: Super User
 • Prečítané: 2348x

Redakcia novín Právo A Spravodlivosť
Nitrianska 119
940 01 Nové Zámky
0911122441
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Naše myšlienky

 • Vrátiť dôveru politike,
  politikom a spoločne
  s každým, kto prejaví
  záujem spolupodieľať sa
  na riadení veci verejných.
  Znížiť mieru nespravodlivosti,
  ktorú pociťujú jednotlivci.
  Zabezpečiť nasledujúcim
  generáciám perspektívu.

Niečo

Niečo